Welkom bij Academie Vesta

Welkom op de site van de Nederlands academie voor integratieve psychotherapie Vesta. Op deze website vindt u algemene informatie over de academie en haar activiteiten.

Vesta
Vesta is genoemd naar de Romeinse godin van de huiselijke haard en beschermster van het meest wezenlijke van de mens; de ziel. Vesta staat symbool voor wie we werkelijk zijn. Binnen de veiligheid van een thuis kan een mens zijn wie hij is. Vesta is ondersteunend in de groei van haar studenten, zodat zij deze mogelijkheid aan anderen door kunnen geven.

Vesta is een prestigieuze academie waar studenten worden opgeleid tot professionals die bekwaam zijn in het geven van integratieve psychotherapie aan kinderen en volwassenen met een lichte tot zeer ernstige psychosociale problematiek. De academie biedt leerroutes die uniek zijn qua niveau en opzet. Het respectabele eindniveau van de opleiding brengt met zich mee dat de lesgroepen uit maximaal 6 personen bestaan. Vesta biedt plaats aan in totaal 16 integere, gemotiveerde studenten. Zij zijn oprecht geboeid door wat de mens beweegt en zetten zich in om een exclusief en hoogwaardig opleidingscurriculum te doorlopen om te leren cliënten op professionele wijze te begeleiden bij het helen van hun psychische wonden en vinden van een nieuwe meer bevredigende wijze van in het leven staan.

De academie is in 2003 door Marina Boonman - van der Kroon opgericht met als doel de maatschappij te verrijken met vakbekwame integratief werkende therapeuten. Dat houdt in dat de therapeut zichzelf als helend aspect binnen de relatie moet kunnen hanteren en zich diverse, zowel reguliere als additieve, begeleidingsmethodieken eigen moet hebben gemaakt om de cliënt passende zorg te kunnen bieden.

Vesta is uniek in haar zorg voor wie de student is en voor wie deze kan worden als therapeut. In de kleine lesgroepen bestaat er voor elke student de mogelijkheid zichzelf te tonen. De intensiteit van het contact met de docenten en groepsgenoten geeft studenten de garantie voldoende competenties te ontwikkelen om op integere wijze vorm te geven aan het therapeutschap.

Visie
De kern van het therapeutisch proces is gelegen in de relatie tussen cliënt en therapeut. Het is de therapeutische relatie die heelt. Het is aan de therapeut om zich zodanig te ontwikkelen dat hij de therapeutische relatie kan aangaan, voortzetten en afronden. Integratieve psychotherapie richt zich op het samengaan van het fysieke, emotionele, cognitieve en spirituele aspect van de mens en de relatie met zijn omgeving. De therapeut dient zich verschillende begeleidingswijzen eigen te hebben gemaakt om om zorg op maat te kunnen bieden aan de unieke cliënt in zijn unieke omgeving. 

Erkenningen
De SNRO: Onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten voor integrale en complementaire gezondheidszorg (www.snro-instutuut.nl) beoordeelt de psychotherapie
opleidingen van Academie Vesta met de nog nooit eerder aan een opleiding toegekende, hoogst haalbare kwalificatie: excellent

`De afgestudeerden kunnen o.a. lid worden van de volgende beroepsverenigingen:

  • NFG De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (www.de-nfg.nl) (Inschrijving in het het Coachsregister van de NFG is reeds mogelijk na het behalen van het tweede studiejaar. Lidmaatschap als therapeut na het behalen van het vierde studiejaar.)
  • VBAG Vereniging ter Bevordeling van Alteratieve Geneeswijzen (www.vbag.nl) (Vanaf de aanvang van het eerste studiejaar kunt u zich inschrijven als student-lid. Vierdejaars studenten kunnen zich al als volwaardig lid registreren. De sessies die zij geven worden dan (deels) vergoed door de zorgverzekeraars.
  • VvvK Vereniging van en voor Kindertherapeuten (www.vvvk.nl) (na het behalen van de opleiding kinder- en jeugdpsychotherapie).
  • VIT Vereniging Integraal Therapeuten (www.vit-therapeuten.nl). (na het behalen van de opleiding integratieve psychotherapie).

Erkende Opleiding Psychosociale Basiskennis
De opleidingen integratieve psychotherapie en integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie worden gegeven inclusief de opleiding Psychosociale Basiskennis. Deze opleiding Psychosociale Basiskennis voldoet aan de door Plato opgestelde richtlijnen en eindtermen en is geaccrediteerd door de SNRO (www.snro-intituut.nl).

NVPA
Het Nederlands verbond van psychologen, psychotherapeuten en agogen (de NVPA) heeft de psychotherapie opleidingen van academie Vesta goedgekeurd als specialisatie opleidingen. 

Erkennning binnen heel Europa
De NFG werkt samen met de European Association for Counselling (http://eac.eu.com).  Door deze samenwerking kunt u, wanneer u bij ons bent afgestudeerd, ook in andere Europese landen als volwaardig therapeut werken.

Verdienmodel
Reeds na het behalen van uw eerste studiejaar werkt  u als counselor in uw eigen praktijk.  
De inkomsten uit uw praktijk gedurende uw tweede studiejaar bedragen minimaal 1500 euro bij een tarief van 50 euro per uur. 
Zowel het derde als het vierde studiejaar bedragende de inkomsten uit uw eigen praktijk minimaal 4125 euro pér jaar bij een tarief van 75 euro per uur.
De sessies die u als vierdejaars student geeft komen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars van uw cliënten.  

Bijscholing
Eenmaal afgestudeerd kunt u, om uw deskundigheid op het vereiste niveau te houden of uit te breiden, binnen Vesta aan diverse verkorte vervolgopleidingen deelnemen, lezingen bijwonen en trainingen en cursussen volgen.

Docenten
Ons team bestaat uit docenten met een ruime ervaring in hun werk als psychiater, therapeut, kinder- en jeugdtherapeut, pedagoog of arts.  

Rob van der Vegt van Tijssen cs Accountants en Adviseurs in Malden ondersteunt onze studenten in hun ondernemerschap. www.tijssen-cs.nl

De EHBO lessen, incl. de jaarlijks te volgen herhaling, worden in Horst gegeven door Maud Hooft en Ger Weijs. www.weijshooft.nl

Binnen Academie Vesta worden, gekoppeld aan specifieke onderwerpen, diverse gastdocenten uitgenodigd.

 

Meer informatie vindt u op de Facebook pagina van Academie Vesta.

Volg Academie Vesta nu ook via Twitter.

 

Kennismakingsdagen:

Op vrijdag 27 januari  (van 11.15 tot 13.45 uur) en vrijdag 17 februari (van 11.15 tot 13.45 uur) zijn er weer kennismakingsdagen.

U heeft dan gelegenheid kennis te maken met iemand van het team, de opzet en inhoud van de opleiding en u kunt er de readers en studiegids inzien.

Het is wel nodig u van te voren voor deze dag aan te melden.

U bent van harte welkom. 

 

Academie Vesta is een onderdeel van Boonman & van der Kroon BV


 

Enkele voordelen van onze opleidingen

Onze opleidingen zijn als enige door de SNRO beoordeeld met  ‘Excellent’. U volgt gegarandeerd een opleiding van hoogste kwaliteit.

U leert vanuit verschillende psychologische benaderingen een voor elke cliënt passende begeledingswijze te ontwikkelen en te bieden.

U leert zowel cliënten met enkelvoudige hulpvragen te begeleiden als cliënten met complexe hulpvragen.

U leert zowel zelfstandig te werken als multidisciplinair met bv psychiaters.

Onze lesgroepen bestaan uit maximaal 6 personen waardoor er veel individuele aandacht is voor elke student.

Naast groepsintervisie krijgt u 90 uur individuele begeleiding.

U kunt in uw eigen tempo studeren.

U krijgt begeleiding bij uw ondernemerschap.

Vanaf het tweede studiejaar heeft u inkomsten uit uw eigen praktijk.

Al tijdens uw opleiding worden de door u gegeven sessies door zorgverzekeraars vergoed.

U behaalt tijdens uw opleiding het door zorgverzekeraars verplichte diploma psychosociale basiskennis zonder extra kosten.

U wordt na uw afstuderen opgenomen in de Zorggids.

U kunt na uw afstuderen ook in andere Europese landen als volwaardig therapeut werken.


snro psbk plato hbo
snro psbk plato
nfg
vvvk
vbag
vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten
vereniging van integraal therapeuten

Academie Vesta ondersteund: